RAHAPÄEVIK märkmik-töövihik

-17%

RAHAPÄEVIK märkmik-töövihik

Kõvad kaaned, 112 lehekülge, A5 suurus.

Märkmik töövihik on mõeldud ja tehtud koostöös noortega ja noortele ning vanusele 12-18.

Nooremad lapsed saavad rahapäeviku täitmisega samuti hakkama, küll aga harjutuste osas vajaksid suuremat vanemapoolset suunamist.

 

Mis kasu sellest saab?

*Rahapäevik aitab igakuise rahaseisu, sissetulekute ning väljaminekute jälgimisel ja paremate finantsharjumuste kujundamisel.

*Kuu eesmärkide ja saavutuste lehtedele saad kirja panna oma edusammud, võidud ja tulemused.

*Arendavad ning põnevad elu- ja rahatarkuse harjutused aitavad tulevikus täiskasvanueluga

kohaneda.

*365 päeva positiivse mindseti ja tänulikkuse väljakutse aitab suurendada õnne- ja rahulolu tunnet ning märgata seda, mis tegelikult loeb.

*Bucketlist100 lehekülgedele saab kirja panna oma suuremad eesmärgid ja unistused.

*Inspireerivad tsitaadid ja kasulikud tarkuseterad aitavad hoida motivatsiooni ja laiendavad

mõttemaailma.

 

SISUKORD:

 

Isiklik pühendumine

 

Elu- ja rahatarkuse harjutused

*Mina ja minu elu

*Miks ja mille jaoks ma raha kogun?

*Hindade ja omaduste võrdlemine

*Koolinoore täiendavad sissetulekuallikad

*Sünnipäeva eelarve

*Väikeste kulude ja ostude suur mõju

*Positiivsed mõtted ja uskumused

*Erinevad ajaviitevõimalused ja nende maksumus

*Töötasu ja maksud

*Erinevad sissetulekuallikad

*Pere-eelarve

*Erinevad ametid ja nende tasu

*Üksinda elava noore täiskasvanu kulud ja väljaminekud

*Minu elu 10 aasta pärast

 RAHAPÄEVIK (aasta eelarve, igakuised rahapäevikud, aasta kokkuvõte, raha seis).

 Aasta eesmärgid ja saavutused

Raamatud, pocastid, mõjusikud

Bucketlist100 – minu suured eesmärgid ja unistused

365-päevane positiivse mindseti ja tänulikkuse väljakutse

Märkmelehed – minu mõtted ja märkmed

 

11,90 9,90